Odkrywamy odnawialne źródła energii

Przedział wiekowy 8-18
Limit miejsc 25
Forma konkurs, pokaz, prezentacja, warsztaty

W procesie dydaktycznym najbardziej efektywne są metody aktywizujące, rozwijające wyobraźnię dzieci i młodzieży, zachęcające do działania. Na uwagę zasługują związane ze szkolną edukacją, lecz realizowane poza szkołą formy kształcenia i wychowywania ekologicznego. Niewątpliwie jedną z takich form kształcenia są pokazy oraz wykłady kierowane do dzieci i młodzieży na różnym etapie edukacji realizowane we współpracy z firmą Janpol z Brzozia Lubawskiego przy pomocy unikatowej w skali kraju mobilnej Platformy Edukacyjnej OZE. Wynalazcą urządzenia, a właściwie kompleksu urządzeń jest prezes spółki JANPOL Jan Falkowski, który opatentował swój wynalazek. Autor patentu zestawił różnego typu urządzenia do produkcji energii (kolektor słoneczny płaski, panel fotowoltaiczny, powietrzną pompę ciepła, generator wiatrowy oraz urządzenia peryferyjne) tworząc jeden spójny system, który w sposób przystępny i obrazowy tłumaczy, jak działają odnawialne źródła energii. Instalacje wykonano z pełnowymiarowych elementów, które umieszczono na platformie lekkiej przyczepki samochodowej umożliwiającej dotarcie z systemem w dowolnie wybrane miejsce. System cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem m.in. ze względu na fakt, iż wszystkie elementy systemy są w pełni działające i odzwierciedlają faktyczny przebieg pracy poszczególnych urządzeń.

Lokalizacja Plac Cieszyński przed Rektoratem

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00