Czy człowiek to tylko zwierzę?

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 100
Forma wykład

Wykład jest poświęcony ukazaniu miejsca człowieka w świecie istot żywych. W szczególności człowiek zostanie ukazany na tle gatunków z nim biologicznie spokrewnionych. Uwzględnione zostaną tu przede wszystkim trzy aspekty: 1. anatomiczno-morfologiczny; 2. ontogenetyczny; 3. etologiczny. W pierwszym przypadku zostaną wskazane odmienności budowy ludzkiego ciała w porównaniu z budową ciał zwierząt, w drugim odmienności w procesie rozwoju człowieka w porównaniu ze zwierzętami, a w trzecim odmienności ludzkich zachowań w porównaniu z zachowaniami zwierząt. Na bazie przedstawionych wiadomości zostanie podjęta próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy wobec ukazanych odmienności można człowieka uznać li tylko za zwierzę?

Lokalizacja Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, sala nr 2

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00