Źródła prawa

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 50
Forma wykład

Wykład poświęcony będzie omówieniu źródeł prawa. Prelegent postara się w przystępny sposób przybliżyć słuchaczom opisane w rozdziale III Konstytucji RP źródła prawa, które stanowią podstawę takich gałęzi prawa jak: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo międzynarodowe publiczne. Posługując się wybranymi instytucjami z wymienionych gałęzi prawa zostanie przeanalizowane źródła prawa takie jak konstytucja, ustawa, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego.

Lokalizacja Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Dybowskiego 11, Sala Błękitna

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00