Oceń skażenie naszego środowiska

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 25
Forma pokaz, prezentacja, warsztaty, wykład

1. Wpływ metali ciężkich na kiełkowanie wybranych roślin, testy biologiczne, wykrywanie jonów – pok. 218 2. Oznaczanie i ocena zawartości wybranych metali ciężkich w glebie pobranej przy ulicy Warszawskiej – pok. 209 3. Zanieczyszczenie gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) – pok. 222, 227

Lokalizacja Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska, ul. Oczapowskiego 8, sala 209, 218, 222, 227

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00