Na granicy niezwykłości i codzienności — liryka Leopolda Staffa

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 25
Forma wykład

Przedmiotem wykładu jest analiza i interpretacja wybranych wierszy Leopolda Staffa: „Studnia”, „Życie bez zdarzeń”, „Przedśpiew”, „Ja”, „Ogród przedziwny”, „Bieguny”. Teksty, które pochodzą z różnych tomików i patronuje im różna filozofia, świadczą o poezji równowagi — równowagi wciąż traconej i na nowo odzyskiwanej, wynikającej z ustawicznego przenoszenia ciężaru z marzeń w rzeczywistość i na odwrót. Zwraca uwagę skłonność do paradoksotwórczej stylistyki i paradoksotwórczego stylu myślenia: słabość tworzy siłę, jawa jest snem i sen jest jawą, prawda jest złudą, kłamstwo staje się prawdą, dążenie jest celem. Poecie obce wydają się skrajności idealizmu, jak i realizmu. Jego liryka dzieje się gdzieś pośrodku, pomiędzy tymi postawami.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 131b

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00