Rolnictwo ekologiczne - fakty i mity

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 24
Forma wykład

Rolnictwo ekologiczne to nie tylko idea, sposób na życie, ale też i system mający odpowiadać zapotrzebowaniu konsumentów na bezpieczną dla zdrowia żywność. Rolnictwo ekologiczne to poszukiwanie równowagi pomiędzy zaspokojeniem ludności w żywność o wysokiej jakości, a wykorzystaniem zasobów środowiska w sposób nie obciążający środowiska naturalnego. Rolnictwo ekologiczne to system oparty o gospodarkę naturalną, wykorzystujący wiedzę w zakresie uwarunkowań ekologicznych i biologicznych produkcji rolniczej, wykluczający stosowanie syntetycznych środków podstawowych i wspomagających; m.in. pestycydów i nawozów sztucznych w produkcji roślinnej; pasz pochodzenia przemysłowych ego, antybiotyków, GMO i innych dodatków wykorzystywanych w chowie i hodowli zwierząt. Końcowym efektem rolnictwa ekologicznego jest produkt wysokiej jakości, ponieważ musi spełniać surowe wymogi, określone przez ustawodawstwo polskie i europejskie. Rolnictwo ekologiczne chroni i wspiera różnorodność organizmów żywych i zapewnia równowagę agroekosystemów. Rolnictwo ekologiczne to również szansa na utrzymanie tradycyjnych gospodarstw rodzinnych, stworzenie dodatkowych miejsc pracy na wsi.

Lokalizacja Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agroekosystemów, Plac Łódzki 3, sala 218

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00