Muzyka. Czym jest? Skąd się wzięła? Jak działa?

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 15
Forma prezentacja, wykład
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Wykład, prezentacja mająca na celu przybliżenie słuchaczom istoty muzyki. Jej początków, ewolucji oraz oddziaływania na człowieka. To ciekawe, pełne humoru i fantazji spojrzenie na historię muzyki i jej znaczenie dla kultury i cywilizacji. Dr Dominik Jastrzębski stawia przewrotne, nieco filozoficzne tezy oparte na własnych przemyśleniach i wchodząc w głęboką interakcję ze słuchaczami przekazuje istotną wiedzę. Wykład poprzeplatane jest przykładami w formie audio i wideo oraz muzycznymi fragmentami wykonywanymi przez prowadzącego na klarnecie i klarnecie basowym.

Lokalizacja Wydział Sztuki, ul. Szrajbera 11, sala koncertowa 312, III p.

Terminarz