Godzina z Marlene Dietrich

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 15
Forma wykład
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Zapraszam uczniów klas licealnych na interesujące spotkanie z Marleną Dietrich, bardzo ważną postacią niemieckiej kultury. W ramach wykładu przybliżona zostanie sylwetka tej znanej pieśniarki, która w trudnym okresie nazizmu potrafiła przeciwstawić się reżimowi, co odbiło się na jej zawodowym życiu. Obok informacji dotyczących życia i twórczości Marleny Dietrich przybliżone zostaną w formie warsztatowej również jej najbardziej znane pieśni.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 107

Terminarz