Przyroda wokół nas

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 15
Forma wycieczka
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt na terenach półnaturalnych w obrębie miasta. Zapoznanie z krajobrazem polodowcowym (moreny, wzgórza, zbiorniki wytopiskowe). Zmiany sukcesyjne na terenach porolniczych. Gatunki obce występujące na obszarach miejskich.

Lokalizacja Pętla autobusowa na końcu Osiedla Mazurskiego Miejsce prowadzenia zajęć: Tereny wokół J. Skanda (las, łąki, jezioro, tereny ruderalne)

Terminarz