Informacja przestrzenna w sieci Internet

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma pokaz, prezentacja, warsztaty, wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Jakie dane przestrzenne są w sieci Internet? Gdzie te dane się znajdują? Czy są aktualne? Jak można z danych korzystać? Czy są potrzebne? Czy można tworzyć własne dane? Czy monitoring zjawisk geograficznych Ziemi jest powszechny (obserwacje zmian lądowych, morskich, atmosferycznych, zmian klimatycznych, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa)? Podczas spotkania uczestnicy uzyskają odpowiedzi na przedstawione pytania oraz na wiele pytań dotyczących danych przestrzennych.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz