ŁOWIECTWO A ROLNICTWO, WZAJEMNE RELACJE I WSPÓŁPRACA

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma prezentacja
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Do głównych celów łowiectwa należy ochrona i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, a także kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny. Natura nie zawsze jest sprzymierzeńcem w rolnictwie. Nie tylko niekorzystne warunki atmosferyczne rodzą problemy. Stan upraw jest również zagrożony przez zwierzęta łowne. Zwierzęta mieszkają w lesie, a nie na polu rolników, jeżeli jest ich za dużo, to poszukują pożywienia i przychodzą do rolników Pomimo utrzymywania odpowiedniego zagęszczenia populacji zwierzyny łownej przez myśliwych rolnicy wciąż zmagają się ze skutkami żerowania dzikich zwierząt na polach. W Polsce w ostatnich latach przybyło zwierzyny, także tej chronionej. Rozrosły się populacje dzików, łosi, wilków, bobrów, saren. Gatunkami, które najczęściej powodują straty na polach, są dziki i sarny. Prowadzenie gospodarstw rolnych jest ściśle związanie z gospodarką leśną i łowiecką, czego przykładem jest chociażby wpływ zwierząt łownych na uprawy rolne i powodowanie szkód łowickich. Wielu rolników jest też posiadaczami prywatnych lasów, a zwierzyna łowna, która jest własnością skarbu państwa żywi się na prywatnych polach rolników, co rodzi wiele konfliktów i problemów np. z wypłacaniem odszkodowań. W prezentacji wskazano najskuteczniejsze metody ograniczania szkód powodowanych przez dziką zwierzynę na polach rolników, określono również zadania i cele łowiectwa i nowoczesnego rolnictwa.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz