Zmiany architektoniczne Olsztyna i jego rozwój

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 15
Forma prezentacja, wykład
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Zajęcia pt."Zmiany architektoniczne Olsztyna i jego rozwój" poświęcone zostały zmianom jakie zaszły w Olsztynie w latach 1918-2018r. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć jak zmieniało się wówczas miasto, jakie zmiany architektoniczne i urbanistyczne z biegiem lat zaszły w mieście. Poznają historię Olsztyna oraz wydarzenia, które przyczyniły się do rozrostu miasta, ale również dowiedzą się jakie skutki dla miasta przyniosły wojny. Pomocą w zajęciach posłużą fotografię z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie.

Lokalizacja Archiwum Państwowe w Olsztynie, ul. Partyzantów 18, Olsztyn

Terminarz

  • 22 września