Szkolnictwo w PRL na Warmii i Mazurach

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 15
Forma prezentacja, wykład
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Na zajęciach pt. "Szkolnictwo w PRL na Warmii i Mazurach" uczestnicy będą mieli okazję przybliżyć sobie sytuację jaka miała miejsce w kraju w omawianym okresie. Dowiedzą się również gdzie i kiedy powstały pierwsze placówki szkolne na terenie Warmii i Mazur oraz kto je organizował. Prowadzący przytoczą problemy jakie napotkało na swej drodze szkolnictwo i jak wyglądała wówczas rola nauczyciela. Na podstawie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wykazami statystycznymi szkół. Dowiedzą się jakie szkoły powstawały na terenie Warmii i Mazur, ilu uczniów pobierało naukę w danym czasie. Zajęcia wzbogacone będą także krótkimi nagraniami ze świadkami historii.

Lokalizacja Archiwum Państwowe w Olsztynie, ul. Partyzantów 18, Olsztyn

Terminarz