Czy prawo jest nam potrzebne?

Przedział wiekowy 6-9
Limit miejsc 100
Forma konkurs, prezentacja, warsztaty
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Autorkami projektu "Czy prawo jest nam potrzebne?" są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Celem projektu jest upowszechnianie informacji dotyczących prawa, konieczności przestrzegania przyjętych norm, zasad i praw od których zależy wzajemne bezpieczeństwo wszystkich ludzi. Autorki postarają się, wspólnie z uczestnikami, odpowiedzieć na przykładowe pytania: Po co potrzebne są nam normy postępowania, zasady i prawa? Jak wyglądałby świat, gdyby nie było przepisów prawa? Czy czulibyśmy się bezpiecznie w świecie pozbawionym przepisów prawa? Głównym zadaniem jakie stawiają sobie organizatorki jest rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa. Uświadomienie najmłodszym, że jeśli nie poznają podstawowych zagadnień prawnych, „tajników” naszego systemu prawnego, wówczas prawo, które obowiązuje w naszym kraju będzie dla nich prawem martwym i nieużytecznym. Zajęcia prowadzone są w formie konwersatorium z warsztatami oraz konkursem wiedzy na realizowany temat.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz