Rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt w warunkach terenowych

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 6
Forma wycieczka
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Rozpoznawanie gatunków w warunkach terenowych. Zapoznanie z typami ekosystemów i ich związków z organizmami żywymi. Zwrócenie uwagi na gatunki inwazyjne.

Lokalizacja Pętla autobusowa na końcu Osiedla Mazurskiego Miejsce prowadzenia zajęć: Tereny wokół J. Skanda (las, łąki, jezioro, tereny ruderalne)

Terminarz