Sztuka i przestrzeń rekreacyjna w Wielkim Mieście

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 100
Forma wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Nowy Jork jest niesamowitym miastem, pełnym inspirujących pomysłów. Chcemy zaprosić młodych ludzi do przyjrzenia się przestrzeni wielkomiejskiej. Prezentacja terenów rekreacyjnych, parkowych wypełnionych sztuką, zachęcić ma do wspólnej refleksji  dotyczącej kształtowania i odbioru przestrzeni urbanistycznej. Będziemy prowadzić wykłady on-line w formule otwartej. Na zajęcia zapraszają: miłośniczka Nowego Jorku, dr inż. architekt Wiesława Gadomska i wielbicielka street artu, graficzka Beata Kołakowska

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz