Szczegóły wydarzenia
Dekadentyzm w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 do 17 lat Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala nr 132,
Godziny: Rodzaj imprezy:
22.09.2016 10:30-12:00  rezerwuj (18)
22.09.2016 12:00-13:30  brak miejsc
wykład
Opis:

Wykład przedstawia centralne tematy światopoglądu dekadenckiego, obecnego w literaturze, sztuce i życiu codziennym końca XIX wieku. Omawiane są następujące zagadnienia:

1. Idea schyłku (dekadencji);

2. Poczucie kryzysu wartości w ogóle (kryzys prawdy i kryzys etyki);

3. Projekt osobowości dekadenckiej:

a) wyodrębnienie się świadomości indywidualnej ze społecznego tła;

b) poczucie niemocy i dyrektywa bierności;

c) gest i marzenie jako przeciwieństwo czynu i działania;

d) wartość perwersji;

e) intelektualizm i jego oblicza;

f) kult sztuczności;

g) chorobliwość i choroba jako skutki zaawansowanego procesu ewolucji.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie