Szczegóły wydarzenia
Biblijne epizody w prozie poetyckiej „Sen i zamroczenie” Georga Trakla. Próba rekonstrukcji
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 18 lat Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 19,
Godziny: Rodzaj imprezy:
23.09.2016 12:00-13:30  rezerwuj (25)
wykład
Opis:

Na przełomie XIX i XX wieku pogłębia się kryzys wartości ukształtowanych przez rozwój cywilizacji, co prowadzi także do krytycznego spojrzenia na dominujące w Europie chrześcijaństwo. Polemika wybitnych myślicieli epoki z chrześcijaństwem znajduje również oddźwięk w tekstach literackich, w których zostaje podjęta próba odświeżenia idei wywodzących się z Biblii. Napisany prozą poetycką w 1914 roku tekst „Sen i zamroczenie” („Traum und Umnachtung”) Georga Trakla nie jest manifestem filozoficznym, który rozprawia się ze skostniałymi dogmatami religii chrześcijańskiej i jej pozbawionymi treści rytuałami, ale traktatem poetyckim, w którym autor dokonuje rewitalizacji symboliki chrześcijańskiej w oparciu o uaktualnioną wiedzę o skomplikowanej naturze człowieka oraz o czynnikach determinujących jego tożsamość. Ponieważ sceny biblijne stają się widoczne dopiero po zdjęciu wierzchniej warstwy tekstu Trakla, ma on charakter palimpsestu, dzięki czemu wchodzi bezpośrednio w ‘reakcję’ z tekstem Biblii. W ten sposób pojawiają się zupełnie nowe konstelacje znaczeniowe, które poszerzają możliwości recepcji Biblii, nawet jeśli korespondujące ze sobą metafory przesuwają płaszczyzny interpretacyjne w stronę blasfemii.  

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie