Szczegóły wydarzenia
Praca rolnika wczoraj i dziś
Przedział wiekowy: Lokalizacja
bez ograniczeń Katedra Agroekosystemów, Plac Łódzki 3, sala 218,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 08:00-15:00  bez ograniczeń
22.09.2016 08:00-15:00  bez ograniczeń
23.09.2016 08:00-15:00  bez ograniczeń
wystawa
Opis:

Rolnik jest producentem żywności, czyli dobra niezbędnego do przetrwania ludzkości. Dawniej praca na roli była bardzo ciężka i mozolna, rolnik zbierał mniejsze i gorsze plony rolne. Prawie wszystkie prace wykonywano ręcznie. Nie było kombajnów, dojarek, traktorów i maszyn do obrabiania ziemi. Z biegiem lat sytuacja ulegała poprawie, szczególnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej można zauważyć ogromne zmiany na polskiej wsi, która powoli dogania zachód. Nowoczesne ciągniki są już normą na podwórkach nawet mniej zamożnych gospodarzy, także kombajn przestał być nieosiągalny. Prasy do siana i słomy poszły w zapomnienie a zastąpiły je belarki. Praca w gospodarstwie już nie jest taka męcząca, w większość jest zmechanizowana, dziś rolnik przekształca się z chłopa w biznesmena i w niczym nie ustępuje zachodnim „farmerom”. Prezentowana wystawa pokazuje jak zmieniała się praca polskiego rolnika na przestrzeni ostatnich 100 lat.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie