Szczegóły wydarzenia
Poznaj glebę i jej tajemnice
Przedział wiekowy: Lokalizacja
bez ograniczeń Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Plac Łódzki 3, blok 40 (I p), sala 118,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 08:00-14:00  brak miejsc
21.09.2016 14:30-20:30  rezerwuj (5)
22.09.2016 08:00-14:00  brak miejsc
22.09.2016 14:30-20:30  rezerwuj (7)
23.09.2016 08:00-14:00  rezerwuj (1)
23.09.2016 14:30-20:30  rezerwuj (28)
wycieczka,wystawa,wykład,pokaz,prezentacja,warsztaty,konsultacje
Opis:

Co to jest gleba, jak powstaje, jak to się dzieje, że mamy różne gleby, co powoduje, że gleba zmienia się czasie, czy gleba jest niezbędna w życiu każdego człowieka, co jest ważne w składzie gleby, co decyduje o  tym, że gleba jest źródłem życia dla innych organizmów?. W jaki sposób gleba zapewnia życie dla człowieka i bogatej fauny i flory otaczającej go. Czy gleba może mieć wpływ na klimat?.  Prezentacja przekrojów różnych gleb i skał z których się tworzą gleby (torfów wysokich, przejściowych, niskich, gytii, mułów, murszy torfowych oraz gytiowych, iłów, glinów, piasków, żwirów). Prezentacja sprzętu laboratoryjnego do oznaczania właściwości gleb. Pokaz w terenie możliwości wykorzystania gleb mineralnych i organicznych przez człowieka (pokaz profili gleb pod lasem i gleb użytkowanych rolniczo oraz torfowiska w siedlisku naturalnym). Miejsce pokazu – tereny młodoglacjalne okolic Olsztyna (Kortowa). Podczas warsztatów terenowych przewidziany jest pokaz oznaczania odczynu gleby i określenie barwy poziomów genetycznych gleb.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie