Szczegóły wydarzenia
Oceń skażenie naszego środowiska
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 8 lat Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska, ul. Oczapowskiego 8, sala 209, 218, 222, 227,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 09:00-10:00  brak miejsc
21.09.2016 10:15-11:15  brak miejsc
21.09.2016 11:30-12:30  brak miejsc
21.09.2016 12:45-13:45  brak miejsc
wykład,prezentacja
Opis:

1. Wpływ metali ciężkich na kiełkowanie wybranych roślin, wykrywanie jonów

– pok. 218

2. Oznaczanie i ocena zawartości wybranych metali ciężkich w glebie pobranej  przy ulicy Warszawskiej

 –  pok. 209

3. Zanieczyszczenie gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)

 – pok. 222, 227

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie