Szczegóły wydarzenia
Wizualizacja komórek mózgu
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 do 17 lat Katedra Anatomii Porównawczej, pl. Łódzki 3, III piętro, sala nr 334,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 08:00-09:30  rezerwuj (6)
22.09.2016 13:00-14:30  rezerwuj (8)
warsztaty
Opis:

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami barwienia tkanki nerwowej oraz ich wykorzystaniem w badaniach naukowych. Uczestnicy poznają różne metody histologiczne i immunohistochemiczne stosowane w badaniach neurochemicznych i neuroanatomicznych, które umożliwiają:

·         poznanie kształtu i budowy wewnętrznej perykarionu - barwienie fioletem krezylowym, metoda Nissla;

·         poznanie morfologii zewnętrznej neuronu: perykarion z wypustkami dendrytycznymi i aksonem –  impregnacja azotanem srebra, metoda Golgiego;

·         poznanie różnych typów neuronów ze względu na endogennie produkowane substancje (neurotransmitery i neuromodulatory) – techniki immunohistochemiczne: metoda immunofluorescencji i metoda immunoenzymatyczna DAB.

Uczestnicy przeprowadzą obserwacje preparatów pod klasycznym mikroskopem świetlnym  oraz epifluorescencyjnym w celu porównania różnych cech komórki nerwowej (m.in. kolor, kształt i liczba wybarwionych neuronów) charakterystycznych dla każdej z trzech metod, o czym będzie można przekonać się biorąc udział w zajęciach.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie