Szczegóły wydarzenia
W pracowni histologa
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 do 17 lat Katedra Anatomii Porównawczej, Plac Łódzki 3, III piętro, sala 335 i 336,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 09:00-11:30  brak miejsc
21.09.2016 12:00-14:30  brak miejsc
22.09.2016 09:00-11:30  brak miejsc
22.09.2016 12:00-11:30  brak miejsc
23.09.2016 09:00-11:30  brak miejsc
23.09.2016 12:00-14:30  brak miejsc
warsztaty
Opis:

Celem warsztatów  jest zapoznanie uczestników z procedurą histologiczną, według której wykonuje się preparaty mikroskopowe techniką parafinową. Technika ta jest wykorzystywana w dydaktyce, badaniach naukowych i w diagnostyce medycznej. W laboratorium histologicznym na przygotowanych stanowiskach uczestnicy będą pod kierunkiem pracowników wykonywać kolejne czynności związane z wykonaniem preparatu, m.in. przygotowanie szkiełek podstawowych, zatapianie tkanki w bloczki parafinowe, krojenie bloczków na mikrotomie, naklejanie skrawków na szkiełka podstawowe na łaźni wodnej. Tak wykonane preparaty będą barwione w tzw. szeregu alkoholowym (uwodnienie skrawków i barwienie fioletem krezylowym), a następnie zostaną odwodnione, prześwietlone i zamknięte w balsamie. Swoje efekty pracy będzie można obserwować pod mikroskopem.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie