Szczegóły wydarzenia
Biopaliwa nadzieje i ograniczenia
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 lat Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Biochemii, ul. Oczapowskiego 1A, sala 325,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 14:00-15:00  rezerwuj (6)
21.09.2016 15:00-16:00  rezerwuj (11)
wykład,prezentacja,warsztaty
Opis:

W sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na dywersyfikację źródeł energii coraz większe zainteresowanie budzi wykorzystanie paliw odnawialnych, których źródłami mogą być uprawy na nieużytkach oraz odpady poprodukcyjne przemysłu drzewnego i spożywczego. Na wykładzie zostanie przedstawiony stan prawny produkcji i obrotu biopaliwami oraz stosowane rozwiązania techniczne.  Uczestnicy będą mogli przeprowadzić doświadczenie wytwarzania biodiesla.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie