Szczegóły wydarzenia
Warsztaty wiedzy o papierze
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 12 lat Archiwum Państwowe w Olsztynie, ul. Partyzantów 18, Olsztyn,
Godziny: Rodzaj imprezy:
23.09.2016 12:00-13:00  rezerwuj (15)
warsztaty
Opis:

Warsztaty są okazją do poznania fascynującej historii papiernictwa. Po zapoznaniu się z procesem czerpania papieru w teorii, uczestnicy warsztatów wspólnie z prowadzącym „produkują” arkusze papieru. Kolejnym etapem jest zapoznanie się z bardziej współczesnymi metodami wytwarzania papieru. Przy tej okazji omawiany jest problem czy papier może być kwaśny i co z tego wynika? Jako podsumowanie warsztatów: dlaczego papier (a wraz z nim wiedza na nim zapisana) ulega niszczeniu i jak jemu przeciwdziałać. Są to zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym,  poszerzana i utrwalana jest wiedza z zakresu zarówno historii, fizyki, biologii jak i chemii. 

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie