Szczegóły wydarzenia
Z czego składa się Twoje ciało?
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 do 17 lat Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Centrum Zdrowia i Sportu, Centralne Laboratorium Badawcze, ul. Bydgoska 33, Bryła E, sala 0E,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 12:00-13:00  rezerwuj (1)
warsztaty
Opis:

Współczesne młode pokolenia dotknięte są plagą nadwagi i otyłości. Prowadzi to do poważnych dysfunkcji zdrowonych w późniejszym wieku. Profilaktyka w zakresie chorób cywilizacyjnych stanowi priorytet w dziedzinie ochrony zdrowia, a niezbędnym elementem tej procedury jest m. in. systematyczna kontrola masy i składu ciała. Zajęcia w formie warsztatowej będą miały na celu ocenę wysokości, masy oraz składu ciała (analizator składu ciała TANITA) wraz z porównaniem uzyskanych wyników do norm populacyjnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na procentową zawartość tkanki tłuszczowej (BF%). Na tej podstawie wydane zostaną zalecenia dotycząc bezpiecznych metod redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej. Sformułowane zostaną również ogólne, lecz dostosowane do wieku zalecenie związane z prozdrowotnym stylem życia. Impreza będzie miała charakter zarówno diagnostyczny, jak i edukacyjny.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie