Szczegóły wydarzenia
Wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt. „Jak wydam mój pierwszy milion?”
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 7 lat Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12B, parter hol,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 10:00-10:30  bez ograniczeń
konkurs
Opis:

Konkurs plastyczny pt. „Jak wydam mój pierwszy milion?” został zorganizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Konkurs, skierowany do uczniów szkół podstawowych, podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu olsztyńskiego, pozwolił na rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży, a także możliwość współzawodnictwa. Zachęcając do wykonania pracy plastycznej o tematyce ekonomicznej chcieliśmy wzbudzić wśród młodych ludzi chęć działania oraz zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych oraz dać możliwość poszerzenia wiedzy na tematy ekonomiczne. Wręczeniu nagród towarzyszyc będzie wystawa wybranych prac.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie