Szczegóły wydarzenia
Separuje związki, ale łączy ludzi – rzecz o chromatografii
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 8 do 12 lat Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności , ul. Heweliusza 6, sala 202/203 oraz 309,
Godziny: Rodzaj imprezy:
22.09.2016 08:30-10:00  brak miejsc
23.09.2016 10:00-11:30  brak miejsc
prezentacja
Opis:

Chromatografia to technika, której rozwój oraz uniwersalność pozwalają przewidywać, że będzie ona stanowić w przyszłości istotne narzędzie do badań, czy produkcji nowych
i ważnych substancji dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Pozwala ona separować składniki mieszanin, różniące się od siebie wzajemnie pod względem właściwości fizykochemicznych, jak lotność, rozpuszczalność w wodzie, lub alkoholach, wielkość
i budowa przestrzenna cząsteczki, kwasowość. Zastosowanie przy tym różnych faz ruchomych
i stacjonarnych, oraz odmiennych, co do fizykochemicznej natury oddziaływań powodujących rozdział chromatograficzny, skutkowało powstawaniem wielu różnych technik chromatograficznych. Do przeprowadzenia analizy metodą chromatograficzną nie jest konieczna specjalistyczna aparatura, a osiągnięte wyniki zaskoczą wielu eksperymentatorów. Uczestnicy pokazu zapoznają się z „chromatograficznym obiegiem” chromatografu gazowego i cieczowego, jak również będą świadkami kilku małych eksperymentów z wykorzystaniem tych technik.

ZAPRASZAMY!

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie