Szczegóły wydarzenia
Metody komputerowe w ocenie żywności
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 lat Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, ul. Heweliusza 6, pok. 102, 103, 206, 210,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 09:00-10:30  rezerwuj (24)
21.09.2016 10:30-12:00  brak miejsc
22.09.2016 09:00-10:30  brak miejsc
22.09.2016 10:30-12:00  rezerwuj (24)
wykład,prezentacja,warsztaty
Opis:

Przed dopuszczeniem żywności do sprzedaży bardzo ważna jest jej ocena, ponieważ konsument musi mieć pewność, że produkty dostępne w handlu są bezpieczne dla zdrowia. Wśród metod oceny jakości produktów spożywczych na uwagę zasługują bardzo intensywnie rozwijające się  metody komputerowe, które wykorzystują wysoko zaawansowane systemy informatyczne  do obiektywnej oceny cech, które przez zmysły ludzkie mogą być określone jedynie subiektywnie. Do metod tych należy cyfrowa analiza obrazu, metody chromatograficzne, spektrometryczne i inne. Ich zastosowanie w przemyśle spożywczym ciągle wzrasta, ponieważ oprócz obiektywizmu zapewniają one dokładniejsze, łatwiejsze, powtarzalne i szybsze przeprowadzenie analiz oraz bardzo często są ekologiczne - zmniejszone lub zupełnie wyeliminowane mogą być stosowane w tradycyjnych metodach toksyczne i drogie odczynniki chemiczne.

W czasie zajęć zaprezentowane zostaną podstawy teoretyczne metod komputerowych oraz wykonany zostanie pokazowy pomiar jakości wybranych produktów spożywczych z zastosowaniem technik komputerowych.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie