Szczegóły wydarzenia
Metody chromatografii gazowej w ocenie jakości i autentyczności lipidów
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 lat Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, ul. Heweliusza 6, sale nr 107, 300, 309, 311,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 09:00-10:30  brak miejsc
21.09.2016 10:30-12:00  brak miejsc
21.09.2016 12:00-13:30  brak miejsc
22.09.2016 09:00-10:30  rezerwuj (12)
22.09.2016 10:30-12:00  brak miejsc
22.09.2016 12:00-13:30  rezerwuj (10)
wykład,prezentacja,warsztaty
Opis:

Żywność dopuszczona do sprzedaży musi spełniać określone wymagania ze względu na to, że produkty dostępne w handlu muszą być bezpieczne dla zdrowia oraz mieć określony skład chemiczny. Wśród metod oceny jakości produktów spożywczych na uwagę zasługują techniki rozdziału a zwłaszcza chromatografia gazowa. Chromatografia gazowa jest najczęściej stosowaną metodą do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków, zarówno w przemyśle jak i w rozmaitych laboratoriach. Chromatografię gazową stosuje się w przemyśle spożywczym - do badania składu surowców i produktów żywnościowych oraz do wykrywania zafałszowań żywności, kryminalistyce - do analizy źródła pochodzenia narkotyków na podstawie składu zawartych w nich zanieczyszczeń, a także kontroli antydopingowej - do wykrywania niedozwolonych substancji w krwi, pocie, moczu i ekstrakcie z włosów sportowców. Zaletą chromatografii gazowej jest możliwość użycia bardzo niewielkiej ilości analizowanej substancji - od 0,01 µl do maksymalnie 100 µl.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie