Szczegóły wydarzenia
Metale ciężkie w łańcuchu troficznym ekosystemu wodnego i techniki ich oznaczania
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 do 17 lat Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, ul. Heweliusza 6, sala nr 304 ,
Godziny: Rodzaj imprezy:
22.09.2016 09:00-10:00  rezerwuj (20)
22.09.2016 10:15-11:15  brak miejsc
23.09.2016 09:00-10:00  rezerwuj (20)
23.09.2016 10:15-11:15  brak miejsc
prezentacja,konsultacje
Opis:

Każdy żywy organizm ma swoje miejsce w łańcuchu żywieniowym na końcu, którego stoi człowiek. W ekosystemach wodnych łańcuch troficzny tworzą producenci (głównie fitoplankton) oraz konsumenci I, II i III rzędu. Metale ciężkie krążąc w środowisku wodnym posiadają zdolność  kumulowania się w różnych narządach i tkankach organizmów żywych, w tym ryb. Stąd też organizmy te mogą stać się dobrymi bioindykatorami skażenia środowiska tymi pierwiastkami. Do ich określenia potrzebne są odpowiednie metody oznaczania. Miedź, cynk, żelazo i mangan oznaczamy metodą spektrometrii absorpcji atomowej (wersja płomieniowa). W przypadku ołowiu i kadmu stosuje się metodę spektrometrii absorpcji atomowej (wersja bezpłomieniowa), zaś do oznaczania rtęci, ze względu na jej właściwości, stosuje się technikę zimnych par CV AAS lub oznaczanie w analizatorze rtęci AMA-254 i DMA-80.  

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie