Szczegóły wydarzenia
Dziecięcy brodway jazz
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 4 do 6 lat Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14, Aula,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 10:00-10:45  brak miejsc
warsztaty
Opis:

Dziecięcy świat potrzebuje artystycznych działań. Taniec stwarza możliwość doświadczenia ruchu i muzyki jako sposobu kreowania nowej rzeczywistości, w której dziecko poznaje inne sposoby wyrażania się. Celem warsztatów będzie przygotowanie krótkiej choreografii w stylu broadway jazz. Dzieci przeniosą się w klimat musicalu, dzięki któremu zrodził się ten styl tańca. Podczas warsztatów spróbujemy nadać temu stylowi współczesny wymiar i stworzyć choreografię do wakacyjnego przeboju z użyciem własnoręcznie wykonanego rekwizytu do tańca.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie