Szczegóły wydarzenia
Laboratorium genetyczne: izolacja DNA „metodą kuchenną”
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 lat Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Plac Łódzki 3, pok. 4 i 10 (parter),
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 09:00-10:30  brak miejsc
21.09.2016 11:30-13:00  brak miejsc
22.09.2016 09:00-10:30  rezerwuj (12)
22.09.2016 11:30-13:00  brak miejsc
warsztaty
Opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie informacji na temat materiału genetycznego i uświadomienie, że DNA jest wszędzie wokół nas. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie działalność i wyposażenie laboratorium genetycznego. Zaprezentowane zostaną profesjonalne metody ekstrakcji kwasów nukleinowych z układów biologicznych. Ponadto przeprowadzona zostanie, we współudziale z uczestnikami, izolacja DNA w sposób możliwy do powtórzenia w warunkach domowych. Uczestnicy zajęć będą mieli również  okazję samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia rozdziału elektroforetycznego DNA w żelu agarozowym (podstawowej techniki wizualizacji kwasów nukleinowych).

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie