Szczegóły wydarzenia
Na jakiej podstawie są zatrudniani Polacy?
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 lat Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala nr 14,
Godziny: Rodzaj imprezy:
23.09.2016 12:00-13:30  rezerwuj (25)
wykład,warsztaty
Opis:

  Spotkanie rozpocznie się krótkim wykładem wprowadzającym, po którym przewidziana jest dyskusja. Autorki zaproponują także zajęcia interaktywne w formule burzy mózgów, odnoszące się do problematyki zatrudnienia w prawie pracy.  

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie