Szczegóły wydarzenia
Moje prawa ważna sprawa
Przedział wiekowy: Lokalizacja
bez ograniczeń Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala nr 37,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 09:00-10:00  brak miejsc
wykład,prezentacja,konkurs
Opis:

Autorami projektu „Moje prawa ważna sprawa” są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Celem projektu jest upowszechnianie informacji dotyczących praw i obowiązków dziecka. Autorki postarają się, wspólnie z uczestnikami, odpowiedzieć na przykładowe pytania: Kim jest dziecko i czym różni się od osoby dorosłej, jakie są prawa ale i obowiązki dziecka, jakie instytucje w państwie służą ochronie praw dziecka. Głównym zadaniem jakie stawiają sobie organizatorki jest rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej praw i obowiązków dziecka. Uświadomienie najmłodszym, że powinny znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo zaś powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z prezentacją połączonego z konkursem wiedzy na realizowany temat.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie