Szczegóły wydarzenia
Drgania i fale: od wahadła do fal grawitacyjnych
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 8 lat Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Słoneczna 54, sala C1,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 10:00-11:00  brak miejsc
22.09.2016 10:00-11:00  brak miejsc
23.09.2016 10:00-11:00  brak miejsc
wykład,prezentacja
Opis:

Wahadło zegara na ścianie, bijące serce, kurcząca i rozciągająca się sprężyna  czy też drgająca na brzegu stołu linijka. To wszystko przykłady drgań mechanicznych. Ale drgać może też prąd elektryczny, a w rytm tych drgań mogą działać zasilane takim prądem urządzenia.

Drgania mają ciekawe właściwości i mogą przenosić się z jednego przedmiotu na inny… Wtedy mamy do czynienia z falami mechanicznymi.

Przykładem niech będzie powstanie fali w skutek drgań struny w gitarze i przekazanie energii do ucha, gdzie fala wzbudza narządy do drgań.

 

Zupełnie innym rodzajem fal są fale elektromagnetyczne: radiowe, ultrafioletowe, podczerwone czy światło to przejawy istnienie tychże.

Wiele zjawisk świetlnych można wytłumaczyć przyjmując, że światło to fala. Dzięki istnieniu ruchu drgającego i fal, poruszających się nieustannie wokół nas możemy nie tylko słyszeć i widzieć. Dzięki drganiom i falom mamy takie wynalazki jak  zegar, instrumenty muzyczne, telefon, radio, telewizja i wiele innych, jak choćby kuchenka mikrofalowa…

W ostatnich miesiącach świat obiegła informacja o jeszcze jednym rodzaju fal, o falach grawitacyjnych, które wspominał juz Albert Einstein, jednak dopiero teraz udało sie je zarejestrować.

 

W trakcie spotkania zostaną omówione i zaprezentowane różne rodzaje drgań i fal. Uczestnicy zobaczą i usłyszą niewidzialne fale elektromagnetyczne, dowiedzą sie tez o falach docierających do nas z Kosmosu.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie