Szczegóły wydarzenia
"Język i kultura Japonii” – prezentowane przez studentów z Uniwersytetu Hokkaido (HU) ("The language and culture of Japan" - presented by students from the HU (w j. ang., z tłumaczeniem na j. polski)
Przedział wiekowy: Lokalizacja
bez ograniczeń Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1A, Aula,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 10:00-11:30  rezerwuj (47)
22.09.2016 10:00-11:30  rezerwuj (40)
prezentacja
Opis:

Attractive presentation of the Japanese language complexities (ways to write pronunciation, language of courtesy, handwriting Japanese calligraphy) and Japanese culture (art, painting and woodcut, ikebana, architecture, gardens, traditional clothing and cuisine).

Atrakcyjna prezentacja wprowadzająca w zawiłości języka japońskiego (sposoby zapisu wymowy, system języka grzecznościowego, pismo japońskie, kaligrafia) oraz kulturę Japonii (sztuka, malarstwo i drzeworyt, ikebana, architektura, ogrody, tradycyjne ubiory i tradycyjna kuchnia).

 

 

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie