Szczegóły wydarzenia
Sanitarno-bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 lat Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, ul. Prawocheńskiego 1, sala nr 21,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 13:00-14:30  rezerwuj (60)
22.09.2016 13:00-14:30  rezerwuj (60)
23.09.2016 13:00-14:30  rezerwuj (15)
wykład
Opis:

W wyniku oczyszczania ścieków zmieniają się nie tylko ich cechy fizyko-chemiczne, ale także zmienia się skład mikrobioty z typowego dla pochodzenia kałowego w ściekach surowych do zbliżonego dla wód naturalnych w ściekach oczyszczonych. Mimo to odpływ, z nawet dobrze pracującej oczyszczalni może nadal zawierać chorobotwórcze drobnoustroje. Z tego względu ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych powinny być kontrolowane pod względem bakteriologicznym. Pozostaje też otwarte pytanie, czy odpływy powinny być dezynfekowane? W wyniku oczyszczania ścieków zmieniają się nie tylko ich cechy fizyko-chemiczne, ale także zmienia się skład mikrobioty z typowego dla pochodzenia kałowego w ściekach surowych do zbliżonego dla wód naturalnych w ściekach oczyszczonych. Mimo to odpływ, z nawet dobrze pracującej oczyszczalni może nadal zawierać chorobotwórcze drobnoustroje. Z tego względu ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych powinny być kontrolowane pod względem bakteriologicznym. Pozostaje też otwarte pytanie, czy odpływy powinny być dezynfekowane?

  

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie