Szczegóły wydarzenia
Przydatność bioindykatorów w ocenie jakości wód płynących
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 lat Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, ul. Oczapowskiego 5, sala nr 323 (zajęcia w terenie rzeka Łyna i rzeka Kortówka),
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 09:00-12:00  rezerwuj (15)
21.09.2016 12:00-15:00  rezerwuj (13)
warsztaty
Opis:

Cel:

Zapoznanie kursantów  z ekologicznymi skutkami zanieczyszczenia wód oraz podstawowymi metodami oceny jakości środowiska na podstawie składu i stanu zbiorowisk organizmów wodnych. 

Treść warsztatów: 

Omówienie ekologicznych następstw zanieczyszczenia wód oraz teoretycznych podstawy bioindykacji jakości środowiska wodnego. Nabytą wiedzę kursanci wykorzystują podczas ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych oceniając ekologiczny stan rzek położonych w pobliżu Olsztyna na podstawie badań zespołów bentosowych i sestonowych.

Program:

 

Wprowadzenie, s. 323. Prezentacja narzędzi służących do poboru bentosu i planktonu s. 323. Pobór prób bentosu i sestonu, rzeka Łyna, rzeka Kortówka.  Zajęcia laboratoryjne  – ocena stanu ekologicznego rzek na podstawie pobranych materiałów s. 323.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie