Szczegóły wydarzenia
Genetyka zachowania
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 lat Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Plac Łódzki 3, sala nr 10 (parter),
Godziny: Rodzaj imprezy:
22.09.2016 14:00-15:00  rezerwuj (1)
wykład
Opis:

Czym jest „Genetyka zachowania”. Metody badawcze w Genetyce zachowania. W jakim stopniu geny a w jakim otaczające nas środowisko wpływa na to jacy jesteśmy, jak się zachowujemy? Odziedziczalność cech osobowości. Rola doświadczenia i nauki w kształtowaniu zachowania. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i stresu, uzależnień.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie