Szczegóły wydarzenia
Aktywna ochrona zagrożonych gatunków ryb łososiowatych
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 8 do 17 lat Katedra Biologii i Hodowli Ryb, ul. Warszawska 117a – Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, sale 148, 040 i 039,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 09:00-11:15  brak miejsc
21.09.2016 11:30-13:45  brak miejsc
22.09.2016 09:00-11:15  rezerwuj (2)
22.09.2016 11:30-13:45  brak miejsc
23.09.2016 09:00-11:15  rezerwuj (24)
23.09.2016 11:30-13:45  brak miejsc
prezentacja,warsztaty
Opis:

Działalność człowieka na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat spowodowała zanik lub drastyczne ograniczenie liczebności wielu populacji cennych gatunków ryb, szczególnie tych o wysokich wymaganiach środowiskowych jak np. ryby łososiowate. W części wykładowej przedstawione zostaną główne założenia aktywnej ochrony takich gatunków jak łosoś atlantycki, troć wędrowna, głowacica, lipień europejski czy sieja jak również rzeczywiste przykłady działań ochronnych. W części praktycznej uczniowie samodzielnie dokonają kontrolnych pomiarów ryb, wezmą udział w standardowych procedurach hodowlanych (np. regulacja parametrów wody czy karmienie) jak również dokonają oceny ogólnej kondycji ryb. 

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie