Szczegóły wydarzenia
Narysuj swoją mapę
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 lat Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 1,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 09:30-11:00  brak miejsc
21.09.2016 11:30-13:00  rezerwuj (2)
22.09.2016 09:30-11:00  brak miejsc
22.09.2016 11:30-13:00  rezerwuj (8)
warsztaty
Opis:

Skrót GIS (Geographic Information Systems) oznacza systemy informacji geograficznej – składające się z oprogramowania, danych, oraz personelu obsługującego – służące wizualizacji, przetwarzaniu, analizowaniu i prezentowaniu informacji związanych z położeniem obiektu w przestrzeni.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z procesem powstawania mapy w formie elektronicznej. Efektem będzie kompozycja własnej mapy tematycznej zawierającej wynik prostej analizy przestrzennej.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie