Szczegóły wydarzenia
Warsztaty z komunikacji i kreowania wizerunku dla maturzystów
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 18 lat Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala nr 109,
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 09:45-10:45  rezerwuj (16)
21.09.2016 11:00-12:00  brak miejsc
wykład,warsztaty
Opis:

Przemiany w kulturze, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach, tworzą zupełnie nowe sytuacje wychowawcze.  Dzieci od najwcześniejszych lat są odbiorcami kultury masowej i uczestniczą w budowaniu społeczeństwa konsumpcyjnego. Współczesny świat, jak diagnozuje go Anthony Giddens – wybitny brytyjski socjolog, jeden z najbardziej wpływowych przedstawicieli współczesnej socjologii, jest czasem kultury ryzyka tzn. tak szybko się zmienia, tak bardzo jest niestabilny, że tylko oparcie go o trwałe zasady pozwoli na zachowanie ładu i estetycznego porządku. Mimo że w ostatnich latach znacząco zmniejszyła się liczba młodych ludzi o niskim poziomie kluczowych kompetencji, nasza pozycja nadal jest wśród krajów OECD stosunkowo niska (międzynarodowe badania PISA wskazały, że w Polsce aż 16,2 proc. młodzieży posiada niskie kompetencje z zakresu czytania), a co za tym idzie nie przyswajają wiedzy w wystarczającym zakresie. Współczesna młodzież to pokolenie cyfrowe i sieciowe. Kłopoty jednak sprawia zachowanie norm. Ci, którzy nie zdobędą kompetencji komunikacyjnych mogą znaleźć się na peryferiach społecznych. Autoprezentacja, zachowanie norm i przestrzeganie tzw. dobrych obyczajów stanowi o sukcesie społecznym i zawodowym.  Niska świadomość lub wręcz nieznajomość zasad savoir-vivre’u i etykiety ogranicza kompetencje społeczne i komunikacyjne, które są niezbędne do funkcjonowania w przestrzeni społecznej i do podjęcia satysfakcjonującej pracy zawodowej. Warsztaty z kreowania wizerunku są adresowane do wszystkich, którzy chcą świadomie zarządzać wizerunkiem i komunikacją nastawioną na aktywne słuchanie i realizację zaplanowanych celów. Zarządzanie komunikacją w połączeniu ze znajomością zasad savoi-vivre’u jest gwarancją porozumienia i elegancji kontaktów międzyludzkich.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie