Szczegóły wydarzenia
7. Filozofia Filmowo Myśliciele
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 lat Sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czesława Niemena (róg ulic Okopowej i Zamkowej),
Godziny: Rodzaj imprezy:
21.09.2016 09:00-10:20  rezerwuj (23)
21.09.2016 10:20-11:30  rezerwuj (35)
21.09.2016 11:30-12:30  rezerwuj (35)
21.09.2016 18:00-19:10  rezerwuj (81)
21.09.2016 19:10-20:10  rezerwuj (90)
22.09.2016 09:00-10:20  rezerwuj (71)
22.09.2016 10:20-11:30  rezerwuj (52)
22.09.2016 11:30-12:25  rezerwuj (69)
22.09.2016 12:25-13:30  rezerwuj (69)
22.09.2016 18:00-18:40  rezerwuj (93)
22.09.2016 18:40-20:30  rezerwuj (96)
23.09.2016 09:00-10:20  rezerwuj (9)
23.09.2016 10:20-11:30  rezerwuj (1)
23.09.2016 11:30-13:00  rezerwuj (18)
23.09.2016 13:00-16:00  rezerwuj (5)
23.09.2016 18:00-19:10  rezerwuj (90)
23.09.2016 19:10-20:40  rezerwuj (94)
wykład,prezentacja,warsztaty
Opis:

Filozofia Filmowo to projekt edukacyjno-badawczy w formie odbywającego się cyklicznie przeglądu filmów poświęconych filozofii. Jego misją jest przybliżenie mieszkańcom Warmii i Mazur problematyki filozoficznej w sposób atrakcyjny i nowatorski. Ukazanie jak z powszednich doświadczeń wypływa filozofia i jak towarzyszy ona ludziom w życiu. Ma on także zaznajamiać z filmem dokumentalnym i eksperymentalnym, ambitnymi obrazami filmowymi. Do celów Filozofii Filmowo należą: upowszechnianie wiedzy filozoficznej, kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru sztuki filmowej, rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności analitycznych, zwiększenie roli filmu jako narzędzia dydaktycznego wykorzystywanego w procesie nauczania filozofii i etyki, badanie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy filozofią i filmem, propagowanie czytelnictwa, zwiększenie dostępności dóbr kultury poza wielkimi ośrodkami miejskimi, promocja regionu, integracja lokalnego środowiska filmowego, zacieśnianie współpracy szkół, uczelni i środowiska artystycznego, wspieranie więzi pokoleń. 

W 2016 r., tak, jak podczas wcześniejszych edycji, zaprezentowane zostaną filmy, które nie były pokazywane w lokalnych kinach czy DKF-ach. Wszystkie filmy i wykłady będą traktowały o wybitnych filozofach, wprowadzając niejako w kontekst filozoficzny każdej z epok. Pojawią się też przegląd krótkometrażowych filmów filozoficznych, warsztat reżyserii dla nauczycieli oraz opiekunów kół teatralnych i filmowych.

 

Szczegółowy program 7. Filozofii Filmowo „Myśliciele”

 

21.09.2016 r.

09:00 Otwarcie

9:10 Sokrates / prof. L. Ostasz (UWM, Olsztyn)

10:20 Aureliusz Augustyn / prof. M. Jagłowski (UWM, Olsztyn)

 

11:30 Giordano Bruno / dr D. Liszewski (UWM, Olsztyn)

 

18:00 Wstęp do filozofii umysłu / dr P. Markiewicz (UWM, Olsztyn)

19:10 Daniel C. Dennett / Daniel C. Dennett człowiek, który zmienił myślenie o umyśle, reż. K. Jałochowski, Polska 2015

20:00 Pożegnanie

 

  

 

22.09.2016 r.

 

09:00 Przywitanie

 

9:10 Blaise Pascal / dr D. Radziszewska-Szczepanik (UWM, Olsztyn)

 

10:20 Mary Wollstonecraft / dr D. Sepczyńska (UWM, Olsztyn)

 

11:30 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cz. 1 / dr K. Guczalska (UE, Kraków)

 

12:25 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cz. 2 / dr K. Guczalska (UE, Kraków)

 

18:00 Przegląd krótkometrażowego filmu filozoficznego

 

18:40 Józef Tischner / Tischner – życie w opowieściach, reż. A. Więcek „Baron”, W. Bereś,  Polska 2008

 

20:20  Pożegnanie

 

 

 

23.09.2016 r.

 

09:00 Przywitanie

 

9:10 August Comte / mgr Ł. Jędrzejczak (UWM, Olsztyn)

 

10:20 Friedrich Nietzsche / mgr Ł. Kamiński  (UWM, Olsztyn)

 

11:30 Henri Bergson / dr M. Liszewska (UWM, Olsztyn)

 

13:00 Warsztat reżyserii Giovanny Castellanos

 

18:00 Wstęp do filozofii dialogu / dr Z. Kunicki (UWM, Olsztyn)

 

19:10 Emmanuel Lévinas / Nieobecny Bóg, Izrael 2014, reż. Y. Ron

20:30 Zamknięcie 

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie