Szczegóły wydarzenia
O pobycie i pracy Mikołaja Kopernika w Olsztynie
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 13 lat Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, ul. Kopernika 47,
Godziny: Rodzaj imprezy:
23.09.2016 10:30-12:00  rezerwuj (24)
prezentacja
Opis:

W tym roku obchodzimy 500. rocznicę przybycia Mikołaja Kopernika do Olsztyna. Łącznie spędził tu prawie 60 miesięcy, wypełniając obowiązki administratora dóbr Warmińskiej Kapituły Katedralnej. Zarządzał ziemią, zbierał podatki od poddanych i wypełniał władzę sądowniczą. Śladem tej działalności są „Lokacje łanów opuszczonych”, czyli dokument, w którym prowadził dokładną ewidencję zasiedlonych gospodarstw, spustoszonych w czasie wojen na przełomie XV i XVI w. Zajmował się też innymi sprawami, m.in. przygotowaniem traktatu monetarnego, pracą nad dziełem swego życia „De revolutionibus” oraz inwentaryzacją archiwum. W czasie spotkania zostaną omówione główne prace administracyjne Mikołaja Kopernika w Olsztynie oraz zaprezentowane oryginalne dokumenty, spisane jego ręką (autografy), które są przechowywane w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie